Kilpailuta. Sovi. Verkostoidu.

Organisaatiot joutuvat kohtaamaan monenlaisia haasteita tehdessään hankintoja sekä hallinnoidessaan sopimuksia ja toimitusketjua. Jopa kaksi kolmasosaa organisaation kuluista saattaa aiheutua kolmansien osapuolten kustannuksista. Tällöin hankintaan liittyviä vaatimuksia on yhä hankalampi täyttää. Yhtälön haastavuutta lisäävät vielä laaja maantieteellinen kattavuus, moniportainen logistiikka ja hajanainen toimittajapohja.

Hankintojen digitalisointi tehostaa toimintaa monin tavoin mahdollistamalla rakenteisen datan hyödyntämisen hankintaprosessissa, panemalla moninaiset tietovarannot järjestykseen sekä mahdollistamalla aiempaa paremmat toimittajahallinnan strategiat. Cloudian älykkäät ratkaisut hankintojen, toimittajien ja sopimusten hallintaan auttavat parantamaan kannattavuutta, kasvattamaan liikevaihtoa, saavuttamaan kustannussäästöjä ja optimoimaan henkilöstöresurssien käyttöä sekä rakentamaan kestävää yhteistyötä toimittajien kanssa.

Älykkäät palvelut hankinnan ja toimittajahallinnan prosesseihin

Cloudia Oy on johtava hankintaratkaisujen ja sopimuksenhallinnan digitalisoinnin ohjelmisto- ja palveluyritys. Toimitamme moderneja, pilvipohjaisia ratkaisuja hankintaprosessin ja sopimuksenhallinnan sähköistämiseen ja toimittajahallintaan, sekä tarjoamme digitaalisen markkinapaikan ostajien ja myyjien verkostoitumiseen. Asiakkainamme on kymmeniä tuhansia organisaatioita läpi toimialarajojen niin Suomessa kuin ulkomaillakin sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Cloudian toimittajarekisterissä on pelkästään Suomessa yli 50 000 sopimustoimittajaa, joiden hallinnointi mahdollistaa toimittajasuhteiden tehokkaan johtamisen.

Miksi Cloudia?

Moduulipohjaisen palveluvalikoimamme ansiosta ratkaisujemme käyttöönotto on vaivatonta ja sen voi toteuttaa omien tarpeidensa mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Palveluiden käyttöönotto ei vaadi jo olemassa olevien järjestelmien ja tiedostojen valmistelua, sillä ne ovat helposti integroitavissa organisaation nykyiseen infrastruktuuriin.

Cloudia Marketplace palvelusta löydät runsaasti laadukkaita tarjoajia ja saat näin enemmän tarjouksia tarjouspyyntöihisi. Verkostostamme löytyy tuhansia toimittajia, ja siellä tehdään hankintoja miljardin euron arvosta kuukaudessa.

Lue lisää yrityksestämme

Käytämme Cloudian palveluja lähes kaikissa hankinnoissamme. Kilpailuttaminen, sopimusajan hallinta ja reaaliaikainen seuranta ovat helpottuneet olennaisesti palvelun ohjaavuuden ja automatiikan ansiosta.

Kari Gröndahl, kehittämispäällikkö
Helsingin kaupungin keskushallinto

Toimittajahallinnan ratkaisut

Menestyäkseen jokainen yritys tarvitsee erilaisia toimittajia. Oikein valittu toimittajaketju ja sen hallinta ovat keskeisimpiä yrityksen menestystekijöitä. Strategiat ja sen saavuttamiseksi luodut prosessit eivät enää alati muuttuvassa yrityskentässä riitä, vaan tarvitaan tehokasta toimittajahallintaa. Cloudia Supplier Management tarjoaa pääsyn laajaan, jatkuvasti kasvavaan toimittajien rekisteriin, josta löytyvien toimittajien kanssa useat yritykset tekevät jo yhteistyötä. Toimittajahallinnan avulla pienennät toimittajariskiä – voit arvioida ja luokitella toimittajia helposti käyttämällä esimerkiksi luottoluokituksia. Palvelun kautta voit helposti ja resursseja säästäen ylläpitää luotettavaa tietokantaa laadukkaiksi todetuista liikekumppaneista ja valita sinulle parhaan toimittajan perustuen luotettavaan ja vertailukelpoiseen tietoon.

Ota yhteyttä

Cloudia Supplier Management on pilvipalvelu, joka auttaa hallitsemaan toimittajakenttää ja yrityksesi toimittajien elinkaarta kattavasti ja keskitetysti. Supplier Management voidaan sisällyttää muihin Cloudia-palveluihin siten, että kaikki toimittajiin liittyvät toiminnot, esim. hankinta- ja sopimushallinnan prosessit, voidaan hallita keskitetysti yhden sähköisen järjestelmän kautta.

Hankinnan ratkaisut

Palvelumme auttaa kilpailutusten suunnittelussa, hallinnassa ja seurannassa. Se nopeuttaa ja yksinkertaistaa koko prosessia, pienentää virheiden mahdollisuutta ja jopa vertailee tarjouksia puolestasi. Automatisoitu palvelumme voidaan liittää osaksi nykyisiä prosesseja ja järjestelmiä.

Lue lisää

Sopimushallinnan ratkaisut

Palvelustamme kaikki organisaation sopimukset löytyvät vaivattomasti yhdestä paikasta, jolloin ne kaikkine riskeineen ovat aina hallinnassa koko elinkaarensa ajan. Palvelu ohjaa myös laatimaan uudet sopimukset helposti ja virheettömästi.

Lue lisää

Hankintojen ja sopimushallinnan sähköistämisen edelläkävijä

Hankintojen arvo verkostossamme kuukausittain 1 mrd €
+200 000 sopimushallinnan käyttäjää
Toimittajarekisterissä yli 50 000 toimittajaa